سبد خرید 0

انواع نمایش نوشته ها

شبکه ای - جعبه‌ی آیکون دار

سلفژچیست وچه کاربردی درموسیقی دارد

شاید بتوان گفت که دانش سلفژ ازاصلی ترین اصول ونیازهای هرموسیقیدانی است

معیارهای کلیدی برای انتخاب یک معلم آواز خوب

شاید انتخاب یک معلم آواز خوب در روزگاری که هر کسی ادعای تدریس آواز میکند...

گرفتگی صداراجدی بگیرید

حنجره بخشی از دستگاه تنفسی است که تولید صدا را به عهده دارد. این عضو...

برنامه غذایی یک خواننده

به عنوان یک خواننده یا هنرجوی آواز یکبار برای همیشه باید ها و نبایدها در...

کروسل - جعبه‌ی آیکون دار