کلاس آموزش گویندگی وفن بیان

5.00 2 رای
250,000 تومان

این دوره شامل آموزش فنون گویندگی،فن بیان،تکنیک های صداسازی ویژه گویندگی وخوانش متن وهنردوبله می باشد

3
250,000 تومان